Petitie: vaderschapsverlof optrekken tot 15 weken

2 weken om zich aan de nieuwe rol als papa aan te passen? Da’s weinig, veel te weinig. In België hebben kersverse vaders recht op 2 weken verlof na de geboorte van hun kind. Het kraamverlof van de moeders bedraagt maximaal 15 weken. Dit verschil is enorm en zet een rem op de zorgband die een vader of meemoeder met het kind kan ontwikkelen. Bovendien ondergraaft deze situatie de noodzakelijke rust van de moeder en ontwricht ze op termijn de evenwichtige taakverdeling binnen het gezin.

ik onderteken de petitie

Met deze petitie pleiten wij voor een uitbreiding van het vaderschapsverlof en het gezamenlijk ouderschapsverlof tot 15 weken.

Op 2 juli 2020 bestaat de wet op het vaderschapsverlof precies 18 jaar. Sinds 2002 hebben vaders recht op 10 – facultatieve – dagen om zich in hun nieuwe rol in te werken en een band te smeden met de pasgeborene.

10 dagen zijn ruim onvoldoende. Sterker nog, het is een belachelijk korte periode. En toch is er in 18 jaar tijd niets veranderd.

Wij pleiten daarom voor een uitbreiding van het vaderschapsverlof tot 15 weken om het op gelijke hoogte te brengen als het kraamverlof van de moeder.

  • In plaats van de huidige 10 dagen zouden vaders/meemoeders aldus een volwaardige kans krijgen om bij de nieuwe gezinssituatie te worden betrokken.
  • De aanwezigheid van de vader/meemoeder vormt een belangrijke steun voor de pas bevallen vrouw en geeft haar de kans om te herstellen van haar zwangerschap en bevalling. Kersverse mama’s komen immers onvoldoende aan rusten toe als ze in hun eentje alle zorgtaken moeten vervullen.
  • Ons voorstel beoogt een meer evenwichtige taakverdeling tussen de ouders tijdens de eerste levensweken van het kind. Goede gewoonten zijn er immers om vanaf het begin in te voeren. Daarmee worden situaties vermeden waarin mama’s die tijdens hun kraamverlof alleen instonden voor de baby en het huishouden, na 3 maanden een en ander moeten bijstellen.
  • Even belangrijk is het effect op de carrière van vrouwen. Wanneer zowel mannen als vrouwen recht hebben op 15 weken afwezigheid na de geboorte van hun kind, verdwijnt alvast een van de redenen voor discriminatie op de arbeidsmarkt.

Wij hebben jullie hulp nodig om 15 weken ouderschapsverlof voor beide partners te verwezenlijken!

Om de politiek te overtuigen om mee te evolueren met het ouderschap zoals we het vandaag kennen, verzamelen wij zoveel mogelijk handtekeningen. De wetsvoorstellen voor een uitbreiding van het vaderschapsverlof liggen op tafel, maar goedkeuringen blijven voorlopig uit.

Elke handtekening legt extra gewicht in de schaal en kan de zaak versnellen.

De kracht van de burgerbeweging heeft in het verleden al aangetoond dat ze tot grootse hervormingen kan leiden voor de gezinnen. Daarom rekenen we op jullie. Onderteken deze petitie en deel ze op de sociale media. Samen kunnen we deze strijd winnen!

Met de steun van Femmes prévoyantes socialistes, Femmes csc, Femmes de droit, Ateliers papas, Conseil des femmes francophones de Belgique, Marche mondiale des femmes, Moeders in de weer - Mères au front, Vrouwenraad, Coface, Plateforme citoyenne pour une naissance respectée en FCPPF.